Nahuatl zegening

Soms kom je een tekst tegen, die voelt als voeding. Voor mij is de Nahuatl zegening er één van. Het lezen ervan brengt iets in mij in beweging. Zet als het ware iets op de juiste plek.

Familieopstelling

Ik herken in de tekst hoe belangrijk het is, je rol te nemen als mens en als familielid. Iedereen is familielid en staat in een lijn van generaties. Hoe je je opstelt naar je ouders en kinderen, doet er toe. Een houding van verbondenheid én vrijheid. Waarbij je vanuit liefde erkent wat er is. Dat is in essentie ook wat we doen in een familieopstelling of generatieloop.

Persoonlijke groei

Het gaat ook over het zoeken naar je essentie. Het proces van persoonlijke ontwikkeling. Waarin het zo belangrijk is, jezelf toe te staan om fouten te maken. En daarmee met mildheid te kijken naar jezelf en de ander.

Visie

Tenslotte beschrijft het ook een visie, een levenshouding. Wat is er nodig om een goed leven te hebben? Hoe je je plek kan innemen. Om werkelijk te zijn wie je ten diepste bent. Zodat je een vervullend leven kan leiden, in verbondenheid met de wereld om je heen.

Herkomst

Helaas is de herkomst onduidelijk. Het wordt toegeschreven aan de Nahuatl, een volk in Midden Amerika. Het kan goed zijn, dat één van hun gedichten de basis is voor deze tekst. Maar zeker is het niet. Voor mij staat voorop, dat het resoneert bij mij. En is het mijn bedoeling, met het plaatsen recht te doen aan de bedenker(s).

"Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel dat ze bij mij gefaald hebben.

Mijn kinderen bevrijd ik van de behoefte om me trots te maken. Mogen zij naar hartenlust hun eigen weg gaan. Mogen ze hun intuïtie volgen om hun dromen te verwezenlijken.

Mijn partner bevrijd ik van de verplichting om mij compleet te maken. Ik mis niets, ik leer de hele tijd van iedereen.

Ik dank mijn grootouders en mijn voorouders die ter wereld zijn gekomen, zodat ik vandaag kan leven. Ik verlos hen van mislukkingen en onafgemaakte verlangens uit het verleden, wetende, dat ze hun best deden, om hun levensomstandigheden zo goed mogelijk te dragen.

Ik eer mijn familie, houd van haar en accepteer haar als vrij van alle fouten. Ik toon mijn ziel voor haar ogen, daarom weten ze dat ik niets meer verberg of verschuldigd ben, naast trouw te zijn aan mezelf en aan mijn eigen bestaan, door de wijsheid van mijn hart te volgen.

Mijn levensplan vervul ik nu zonder verplichting aan mijn familie. Ik weet dat mijn vrede en geluk mijn eigen verantwoordelijkheid is. Ik geef de rol van redder op, ik hoef niet meer degene te zijn die aan de verwachtingen van anderen voldoet.

Door te leren door de liefde en alleen door de liefde, eer ik mijn essentie en zegen ik mijn essentie en mijn manier van uitdrukken, ook al word ik misschien niet begrepen.

Alleen ik begrijp mezelf omdat alleen ik mijn verhaal heb geleefd en beleefd. Omdat ik mezelf ken, ik weet wie ik ben, wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe.

Ik eer mezelf, ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf als vrij van schuld. Ik eer ook jou, ik hou van je en ik accepteer je als vrij van schuld. Ik eer de goddelijkheid in mij en in jou. We zijn vrij."
Wie is Praktijk Weij

Christiaan Vroegindeweij

Energetisch therapeut

Meer licht in de wereld. Dat is mijn doel. Daarom begeleid ik mensen naar een leven met meer vrijheid. Bevrijding van patronen die je niet meer dienen.